top of page

मेडीएटेगुरू द्वारे कार्यक्रम

Upcoming Events

 • International Webinar on Interim relief in International Arbitration
  International Webinar on Interim relief in International Arbitration
  मंगळ, ०६ सप्टें
  WebinarJam
  ०६ सप्टें, २०२२, ६:३० PM – ७:३० PM IST
  WebinarJam
  ०६ सप्टें, २०२२, ६:३० PM – ७:३० PM IST
  WebinarJam
  6th September 2022 | Registration Open now
 • International Webinar on Enforcement of Mediated Settlement Agreement
  International Webinar on Enforcement of Mediated Settlement Agreement
  मंगळ, १९ एप्रि
  Webinarjam
  १९ एप्रि, २०२२, ३:३० PM – ४:३० PM IST
  Webinarjam
  १९ एप्रि, २०२२, ३:३० PM – ४:३० PM IST
  Webinarjam
 • Mediation analysis: Issues and Recommendations
  Mediation analysis: Issues and Recommendations
  रवि, १७ एप्रि
  Webinarjam
  १७ एप्रि, २०२२, ७:०० PM – ८:०० PM IST
  Webinarjam
  १७ एप्रि, २०२२, ७:०० PM – ८:०० PM IST
  Webinarjam
 • International Webinar on Metaverse x Dispute Resolution
  International Webinar on Metaverse x Dispute Resolution
  शुक्र, ०४ मार्च
  Webinar
  ०४ मार्च, २०२२, ५:०० PM – ६:०० PM
  Webinar
  ०४ मार्च, २०२२, ५:०० PM – ६:०० PM
  Webinar
 • 11th Workshop on ADR
  11th Workshop on ADR
  शनि, ११ डिसें
  WebinarJam
  ११ डिसें, २०२१, ७:०० PM – १२ डिसें, २०२१, ८:०० PM
  WebinarJam
  ११ डिसें, २०२१, ७:०० PM – १२ डिसें, २०२१, ८:०० PM
  WebinarJam
  Session 1 | 11th December 2021 | Introduction to International Arbitration | By 
Ms. Maria Luisa Dominique D. Mauricio
 Session 2 | 12th December 2021 | Systemic Mediation and Beyond | By Ms. Gabriela Assmar
 • International Webinar on Justice & Mediation - from the Judge's Angle
  International Webinar on Justice & Mediation - from the Judge's Angle
  शनि, ०६ नोव्हें
  WebinarJam
  ०६ नोव्हें, २०२१, ६:०० PM – ७:०० PM IST
  WebinarJam
  ०६ नोव्हें, २०२१, ६:०० PM – ७:०० PM IST
  WebinarJam
 • Dispute Avoidance - Your options for the early resolution of commercial disputes
  Dispute Avoidance - Your options for the early resolution of commercial disputes
  रवि, २४ ऑक्टो
  WebinarJam
  २४ ऑक्टो, २०२१, ६:०० PM – ७:०० PM
  WebinarJam
  २४ ऑक्टो, २०२१, ६:०० PM – ७:०० PM
  WebinarJam
 • 10th International Workshop on ADR
  10th International Workshop on ADR
  गुरु, २६ ऑग
  WebinarJam
  २६ ऑग, २०२१, ६:०० PM IST – २८ ऑग, २०२१, ६:०० PM IST
  WebinarJam
  २६ ऑग, २०२१, ६:०० PM IST – २८ ऑग, २०२१, ६:०० PM IST
  WebinarJam
  Session 1 | 26th August 2021 | Public Interest in Arbitration and Mediation | By Mr. Markus P. Beham Session 2 | 27th August 2021 | Resolving Travel Disputes: Using mediation and arbitration to resolve Consumer & Commercial Disputes | By Mr. Gregory Hunt Session 3 | 28th August 2021 | Mandatory and
 • 40 तास मध्यस्थी प्रशिक्षण
  40 तास मध्यस्थी प्रशिक्षण
  शनि, ३१ जुलै
  झूम करा
  ३१ जुलै, २०२१, १०:०० AM – १४ ऑग, २०२१, ८:०० PM
  झूम करा
  ३१ जुलै, २०२१, १०:०० AM – १४ ऑग, २०२१, ८:०० PM
  झूम करा
  31 जुलै ते 14 ऑगस्ट (शनिवार व रविवार) पर्यंत सर्वाधिक किफायतशीर 40 तास मेडीएशन प्रशिक्षण देण्यास कु. कॅथलीन रुआन लेडी यांच्याशी संघ बनवण्याचा मेडीएटगुरूला अभिमान आहे. अर्ली बर्ड नोंदणी, आता उघडा
 • 9th International Workshop on ADR
  9th International Workshop on ADR
  शुक्र, २३ जुलै
  WebinarJam
  २३ जुलै, २०२१, ५:०० PM – २५ जुलै, २०२१, ६:०० PM
  WebinarJam
  २३ जुलै, २०२१, ५:०० PM – २५ जुलै, २०२१, ६:०० PM
  WebinarJam
  Session 1 | 23rd July 2021 | Likeability and building rapport in a Mediation | By Mr. Edward Miller Session 2 | 24th July 2021 | Four Cornerstones of Mediation | By Ms. Winter Wheeler Session 3 | 25th July 2021 | The anatomy of Arbitration | By Ms. Reshma Oogorah
 • एडीआर वर 8 वा आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळा
  एडीआर वर 8 वा आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळा
  शुक्र, १८ जून
  वेबिनारजॅम
  १८ जून, २०२१, ५:०० PM – २० जून, २०२१, ६:०० PM
  वेबिनारजॅम
  १८ जून, २०२१, ५:०० PM – २० जून, २०२१, ६:०० PM
  वेबिनारजॅम
  सत्र 1 | 18 जून 2021 | आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य लवाद मध्ये डिजिटलायझेशन | सुश्री मॅग्डालेना -गेइव्हस्का सत्र 2 | 19 जून 2021 | लवाद मधील कारकीर्द | सुश्री स्टेफनी एफस्टॅथिओ सत्र 3 | 20 जून 2021 | मध्यस्थी करा! आपण तयार करू इच्छित बदल व्हा | कु. ओरिट अस्निन यांनी
 • एडीआर वर 7 वा आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळा
  एडीआर वर 7 वा आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळा
  शुक्र, २१ मे
  वेबिनारजॅम
  २१ मे, २०२१, ७:०० PM – २३ मे, २०२१, ११:०० PM
  वेबिनारजॅम
  २१ मे, २०२१, ७:०० PM – २३ मे, २०२१, ११:०० PM
  वेबिनारजॅम
  सत्र 1 | 21 मे 2021 | मध्यस्थीचे तीन वर्णन | सुश्री कॅथलीन रुआने लेडी सत्र 2 | 22 मे 2021 | सामूहिक विवाद निराकरण व सामूहिक सौदेबाजीसाठी पर्यायी पद्धती | जुआन लट्टनझिओ यांनी डॉ. सत्र 3 | 23 मे 2021 | मध्यस्थीमधील वकीलाची भूमिका | प्रा.डॉ.बी
 • मध्यस्थता आणि खटला यावर मेडीएटगुरूचा आंतरराष्ट्रीय वेबिनार - सर्वोत्कृष्ट मित्र किंवा फक्त आकस्मिक ओळखी?
  मध्यस्थता आणि खटला यावर मेडीएटगुरूचा आंतरराष्ट्रीय वेबिनार - सर्वोत्कृष्ट मित्र किंवा फक्त आकस्मिक ओळखी?
  १४ मार्च, २०२१, ४:०० PM – ५:०० PM IST
  वेबिनारजॅम
  मध्यस्थता आणि खटला यावर मेडीएटगुरूची आंतरराष्ट्रीय वेबिनार - सर्वोत्कृष्ट मित्र किंवा फक्त कॅज्युअल ओळखी. कृपया खालील by http://bit.ly/3bwYTCA वर क्लिक करून नोंदणी फॉर्म भरा
 • एडीआर वर 6 वा आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळा
  एडीआर वर 6 वा आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळा
  शनि, २० फेब्रु
  वेबिनारजॅम
  २० फेब्रु, २०२१, ७:०० PM – २१ फेब्रु, २०२१, ६:०० PM
  वेबिनारजॅम
  २० फेब्रु, २०२१, ७:०० PM – २१ फेब्रु, २०२१, ६:०० PM
  वेबिनारजॅम
  सत्र 1 | 20 फेब्रुवारी | उत्तम व्यवसायासाठी वाटाघाटीसाठी मध्यस्थी रहस्य: मध्यस्थता प्रशिक्षण तज्ञांकडील शीर्ष तंत्र | डॉ सलाम अब्देल समद सत्र 2 | 21 फेब्रुवारी | "आम्ही गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये मध्यस्थी करू शकतो काय?" यावर पॅनेल चर्चा | डॉ. आशु धीमान, श्री. पास्कल कोम्वालिअस आणि सुश्री वसिलिकी कौ
 • मेडीएटगुरूची मध्यस्थीच्या चांगल्या निकालांसाठी संघर्ष कोचिंग वापरण्यावरील 5 वा कार्यशाळा
  मेडीएटगुरूची मध्यस्थीच्या चांगल्या निकालांसाठी संघर्ष कोचिंग वापरण्यावरील 5 वा कार्यशाळा
  २३ जाने, २०२१, ७:०० PM
  वेबिनारजॅम
  कृपया https://forms.gle/ZKamMwrAto4WUUEEA वर क्लिक करून नोंदणी फॉर्म भरा.
 • एडीआर वर चौथी आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळा
  एडीआर वर चौथी आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळा
  शनि, १२ डिसें
  वेबिनारजॅम
  १२ डिसें, २०२०, ४:०० PM – १३ डिसें, २०२०, ६:०० PM
  वेबिनारजॅम
  १२ डिसें, २०२०, ४:०० PM – १३ डिसें, २०२०, ६:०० PM
  वेबिनारजॅम
  सत्र 1 | 12 डिसेंबर | मेड-आर्ब किंवा आर्ब-मेडः एक संकरित एडीआर यंत्रणा | सुश्री स्टेफनी एफस्टॅथिओ द्वारा. सत्र 2 | 13 डिसेंबर | मध्यस्थी उडवणे: अ‍ॅमीग्दाला अपहरण | सुश्री कॅथलीन रुआन लेडी यांनी
 • एडीआर मधील करियरवरील पॅनेल चर्चा
  एडीआर मधील करियरवरील पॅनेल चर्चा
  शनि, ०५ डिसें
  वेबिनारजॅम
  ०५ डिसें, २०२०, ५:०० PM
  वेबिनारजॅम
  ०५ डिसें, २०२०, ५:०० PM
  वेबिनारजॅम
 • ऑनलाइन मध्यस्थीमधील प्रगत मुद्द्यांवरील आंतरराष्ट्रीय परस्पर वेबिनार | 30 नोव्हेंबर
  ऑनलाइन मध्यस्थीमधील प्रगत मुद्द्यांवरील आंतरराष्ट्रीय परस्पर वेबिनार | 30 नोव्हेंबर
  सोम, ३० नोव्हें
  वेबिनारजॅम
  ३० नोव्हें, २०२०, ९:०० PM
  वेबिनारजॅम
  ३० नोव्हें, २०२०, ९:०० PM
  वेबिनारजॅम

मागील वेबिनार येथे पहा

bottom of page